Dětská ordinace MUDr. Jaroslava Maninová s.r.o.

9. května 188/20
268 01 Hořovice
Firemní telefon: +420 604 800 462
IČ: 04180682Co je aktuálního u nás?

Vážení rodiče, vážení pacienti,

s ohledem na zdraví všech došlo ke změně v již zaběhlých zvyklostech.

Aby bylo možné zajistit bezpečnou návštěvu v naší poradně, jsou vždy pozváni nejprve kojenci, děti a pacienti na preventivní prohlídky, očkování.

Pokud to bude možné, bude každý pozván na předem určený a dohodnutý čas, proto Vás žádáme, abyste se  předem vždy objednávali telefonicky (volejte předem i nemocní).

Znamená to tedy, že nemocní budou docházet (po telefonické dohodě) po preventivních prohlídkách a očkování.

Ordinujeme prozatím pouze v Hořovicích, kde je možné zajistit potřebnou pravidelnou dezinfekci po každém příchozím.

Vždy vstupujte s rouškou (se zakrytými ústy a nosem).

Dětská ordinace MUDr. Jaroslava Maninová s.r.o. 9. května 188/20 268 01 Hořovice Telefon: +420 604 800 462

________________________________________________________________________________________________________

 

Zdravotní pojišťovny hradí odborné vyšetření sluchu ušního lékaře (otorinolaryngologa) u pětiletých dětí.
Dítě na ORL může poslat jeho praktický lékař při pětileté prohlídce, případně může své dítě na tuto bezplatnou prohlídku objednat i rodič. 
 

Jak probíhá screening sluchu?

 

Screeningu sluchu u dětí ve věku 5 let se provádí na všech pracovištích ORL (ušní, nosní, krční oddělení) a to tzv. tónovou audiometrií. Jedná se o neinvazivní a bezbolestné vyšetření v audiologické komoře. Při tónové audiometrii se dítěti nasadí sluchátka, do kterých se pouští tóny definované intenzity o frekvenci 0,5, 1, 2 a 4 kHz. Dítě pak stiskne tlačítko vždy, když daný tón uslyší.

Výsledkem vyšetření je stanovení kvality sluchu dítěte, tedy zda je sluch normální či je diagnostikována nedoslýchavost. Tato informace je poté předána praktickému lékaři a je zapsána ve zdravotním a očkovacím průkazu dítěte. V případě nedoslýchavosti navazují další odborná vyšetření, která specifikují diagnózu a možnosti léčby.

S sebou je vždy potřeba očkovací průkaz dítěte. Vyšetření trvá v průměru 30 min.

Cílem screeningu sluchu u dětí ve věku 5 let je záchyt poruchy sluchu u dětí před zahájením školní docházky, aby se zamezilo opoždění vývoje komunikačních schopností a školních dovedností dětí.

 

Informace o ordinaci Dětská ordinace MUDr. Jaroslava Maninová s.r.o.

Praktická lékařka pro děti a dorost MUDr. Jaroslava Maninová poskytuje lékařskou péči v okrese Beroun ve dvou ordinacích:

 

Ordinace Hořovice                       

9. května 188/20

268 01

Ordinace Zaječov

Zaječov 265

267 63

 

Vybavení a služby:

  • V případě nemoci vyšetřujeme pomocí CRP testu hladinu C-reaktivního proteinu v organismu. Díky tomuto testu nedochází ke zbytečnému předepisování antibiotik. 
  • Náušnice nastřelujeme pomocí nastřelovací pistole.

Fotografie a videa

Kde nás najdete?